Захист Страхувальника від вимог третіх осіб, у випадках коли Страхувальник несе юридичну відповідальність за шкоду, завдану життю, здоров’ю, майну третьої особи, внаслідок подій, що сталися під час експлуатації приміщень та/ або пов’язаних із діяльністю Страхувальника.

Пропонуємо для

 • Малі, середні та великі національні та міжнародні комерційні та промислові компанії.

Страховий захист

Страховому відшкодуванню підлягають всі суми, щодо яких у Страхувальника виникає юридичне зобов’язання відшкодувати шкоду, заподіяну третій особі, внаслідок:

 • ЗАГАЛЬНА ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ під час експлуатації приміщень та споруд, проведення господарської діяльності, в тому числі виробництво, постачання або продаж товарів, виконання робіт, надання послуг.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕФЕКТИ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ щодо дефектів продукції, помилок при наданні послуг, виконанні робіт Страхувальником.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА щодо раптового та непередбачуваного забруднення навколишнього середовища.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ щодо претензій до Страхувальника від його працівників (в цілях цього покриття працівники виступають третіми особами), як до роботодавця.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ОРЕНДОДАВЦЕМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ОРЕНДАРЕМ щодо збитків, внаслідок пошкоджень приміщень, що орендуються Страхувальником та збитки, заподіяні особам, що орендують приміщення Страхувальника.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАТОРА МАСОВИХ ЗАХОДІВ щодо шкоди, заподіяної внаслідок та у зв’язку з організацією та проведенням масових заходів:
  • зйомка кліпів, фільмів, шоу, комерційних роликів;
  • спортивні масові заходи (перегони, змагання);
  • корпоративні заходи (презентації, зустрічі, семінари, тощо);
  • концерти, виступи;
  • участь у виставках, конференціях, тощо.
 • Відшкодування витрат позивача, пов’язаних із страховим випадком.
 • Оплата адвокатських послуг протягом розслідування та/або судового процесу.