Надається страховий захист комерційного майна від втрати або пошкодження нанесених рухомому та нерухомому майну. Також пропонуємо страхування від перерви у господарській діяльності, що покриває понесені втрати внаслідок пошкодження, знищення або обмеження експлуатації, що спричинені страховим випадком.

Пропонуємо для

  • Комерційні та промислові підприємства, великі національні та міжнародні комерційні та промислові компанії.

Страховий захист

Страховому відшкодуванню підлягають понесені підприємством збитки внаслідок пошкодження чи втрати рухомого та нерухомого майна та перерви у господарській діяльності, що спричинені подіями зазначеними в договорі страхування, включаючи, але не обмежуючись:

  • Пожежа, блискавка, вибух, падіння літального апарату (FLEXA).
  • Крадіжка, зловмисні дії третіх осіб, бунти та страйки, пошкодження скла.
  • Землетрус, повінь, осідання ґрунту, зсув та інші стихійні лиха.
  • Тероризм.

Страхове покриття може бути надане від пойменованих ризиків або за розширеним покриттям за «всіма ризиками» - захист від збитку або пошкодження за будь-якої події.