Страховий захист для випадків відповідальності Директора або Посадової особи компанії по позовах або вимогах про відшкодування збитків через помилки допущені при здійсненні управлінської діяльності.

Пропонуємо для

 • Малі, середні та великі національні та міжнародні комерційні та промислові компанії.

Страховий захист

 • Страховому відшкодуванню підлягають всі суми, щодо яких у Страхувальника або Застрахованої особи, виникає юридичне зобов’язання відшкодувати шкоду, заподіяну третій особі, внаслідок помилок, що випливають або пов’язані зі здійсненням ними управлінської діяльності, зокрема:
  • відповідальність менеджменту компанії;
  • додаткове покриття для невиконавчих директорів;
  • відповідальність компанії, пов’язана із цінними паперами.
 • Відшкодування витрат позивача, пов’язаних із страховим випадком.
 • Оплата адвокатських послуг протягом розслідування та/або судового процесу.
 • Дане страхування також покликане забезпечувати вимоги визначені постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 535 про «ПОРЯДОК добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».