Страховий захист на випадок настання відповідальності через заподіяння шкоди або збитків третім особам під час здійснення господарської діяльності.

Пропонуємо для

 • Малі, середні та великі національні та міжнародні комерційні та промислові компанії.

Страховий захист

Страховому відшкодуванню підлягають суми, які Страхувальник має сплатити через шкоду, заподіяну третій особі, зокрема:

 • ЗАГАЛЬНА ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ під час експлуатації приміщень та споруд, проведення господарської діяльності, в тому числі виробництво, постачання або продаж товарів, виконання робіт, надання послуг.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕФЕКТИ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ щодо дефектів продукції, помилок при наданні послуг, виконанні робіт Страхувальником.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА щодо раптового та непередбачуваного забруднення навколишнього середовища.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ щодо претензій до Страхувальника від його працівників (в цілях цього покриття працівники виступають третіми особами), як до роботодавця.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ОРЕНДОДАВЦЕМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ОРЕНДАРЕМ щодо збитків, внаслідок пошкоджень приміщень, що орендуються Страхувальником та збитки, заподіяні особам, що орендують приміщення Страхувальника.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАТОРА МАСОВИХ ЗАХОДІВ щодо шкоди, заподіяної внаслідок та у зв’язку з організацією та проведенням масових заходів:
  • зйомка кліпів, фільмів, шоу, комерційних роликів;
  • спортивні масові заходи (перегони, змагання);
  • корпоративні заходи (презентації, зустрічі, семінари, тощо);
  • концерти, виступи;
  • участь у виставках, конференціях, тощо.
 • Відшкодування витрат позивача, пов’язаних із страховим випадком.
 • Оплата адвокатських послуг протягом розслідування та/або судового процесу.