Надається страховий захист від втрати або пошкодження рухомого та нерухомого майна.

Пропонуємо для

  • Малі, середні комерційні та промислові компанії, підприємства.

Страховий захист

Страховому відшкодуванню підлягають понесені підприємством збитки внаслідок пошкодження чи втрати рухомого та нерухомого майна, що спричинені подіями зазначеними в договорі страхування, включаючи, але не обмежуючись:

  • Пожежа, блискавка, вибух, падіння літального апарату (FLEXA).
  • Крадіжка, зловмисні дії третіх осіб, бунти та страйки, пошкодження скла.
  • Землетрус, повінь, осідання ґрунту, зсув та інші стихійні лиха.