Розгорнути все

ЛіцензіїIнформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

У разі порушення Ваших прав як споживача фінансових послуг Ви можете звернутися із відповідною скаргою до Національного банку України як регулятора небанківських фінансових установ.

З цією метою:

  • надішліть звернення на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, використовуючи спеціальну форму (або, за наявності такої можливості, відразу на вебсайті НБУ);
  • зателефонуйте за номером 0 800 505 240, дзвінки безкоштовні. Якщо ви телефонуєте в неробочий час або всі оператори зайняті, залиште ваш номер телефону на автовідповідач, щоб фахівець Національного банку міг з вами зв'язатися пізніше;
  • надішліть лист разом із супроводжуючими документами на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Компанії:

Національний банк України,
01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

nbu@bank.gov.ua
0 800 505 240

Інформація про договір про надання фінансових послуг (відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»):

1) Наявність у клієнта права на відмову від Договору про надання фінансових послуг

Забезпечення права клієнта на відмову від Договору про надання фінансових послуг реалізовано через механізм відмови сторін від Договору у зв‘язку з порушенням умов оплати страхової премії.

2) Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від Договору, а також інші умови використання права на відмову від Договору

У разі неналежної сплати або несплати відповідної Cтрахової премії, Сторони, керуючись статтею 214 Цивільного Кодексу України та статтею 28 Закону України «Про страхування», домовились відмовитися від цього Договору, починаючи з моменту його укладання.
Наслідком такої відмови Сторін від цього Договору є припинення всіх його умов, включно з зобов’язаннями Сторін, починаючи з моменту укладання такого Договору, тобто відмова Сторін від цього Електронного договору означає настання такого стану правовідносин між Сторонами, ніби цей Договір і не укладався. Будь-які подальші претензії Сторін одна до одної, пов’язані з виконанням зобов’язань за цим Договором, стосовно якого Сторонами було реалізоване право на відмову, неможливі. Підписанням цього Договору Сторони виражають взаємну згоду відмовитися від цього Договору відповідно до цього пункту.

3) Мінімальний строк дії Договору (якщо застосовується)

Строк дії договору страхування визначається відповідно до запиту страхувальника щодо надання страхової послуги та погоджується страховиком залежно від всіх обставин страхового ризику.

4) Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Дію Договору може бути достроково припиненою на вимогу Страхувальника або Страховика, при цьому будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії цього Договору.
У разі дострокового припинення дії цього Договору на вимогу Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі 40?% (сорок відсотків) від загальної Страхової премії за цим Договором, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. Якщо вимога Страхувальника зумовлена порушенням Страховиком умов цього Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

5) Порядок внесення змін та доповнень до Договору

Будь-які зміни до Договору вносяться у формі окремого додатку (додаткової угоди), належним чином оформленого Сторонами, який становитиме невід’ємну частину цього Договору.

Статут

Виписка з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Склад Наглядової Ради

Форма W-8BEN-E

Шаблон договору про надання фінансових послуг

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги

Кодекс корпоративного управління